Proračun Grada Pule za 2017. godini iznosi 420.469.063,00 kuna. Riječ je o realnom, racionalnom i stabilnom proračunu koji maksimalno uvažava i zadovoljava potrebe i želje građana grada Pule.

Odakle novac dolazi?

Proračunski prihodi i primici Grada Pule u 2017. godini planirani su u iznosu od 420.469.063,00 kune, a u velikoj se mjeri ostvaruju od prihoda od poreza te pravnih, administrativnih i drugih pristojbi kao i od imovine, pruženih usluga te prihoda od donacija.

 

Kako se smiju trošiti namjenski, a kako nenamjenski prihodi?

Namjenski prihodi

Namjenski prihodi iznose 188.813.900,00 i dolaze od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, prodaje zemljišta, prodaje stanova i poslovnih prostora, naknade za koncesije na pomorskom dobru, boravišne pristojbe, sredstava drugih proračuna i sredstava decentralizacije.

Iz namjenskih prihoda financira se: Održavanje komunalne infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture, izgradnja kapitalnih objekata, održavanje na pomorskom dobru i uređenje fasada.

Nenamjenski prihodi

Nenamjenski prihodi iznose 175.758.343,00 kune i njima se financiraju:

 • Gradska uprava
 • Škole, vrtići
 • Kazalište, knjižnica
 • Mjesni odbori
 • Vijeća nacionalnih manjina
 • Potpore za poduzetnike

 

Raspolaganje sredstvima po upravnim tijelima Grada Pule


Gdje se novac investira?

 

Potičemo razvoj gospodarstva i poduzetništv

Grad Pula je u 2016. godini proglašen vodećim gradom po pitanju poduzetništva u Hrvatskoj, i u ovoj godini nastavlja s poticajnim mjerama za rast i razvoj gospodarstva te stvaranja pozitivne poduzetničke klime. Kroz Program razvoja gospodarstva izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kn i to za subvencioniranje kamata za odobrene kredite, poticanje malog gospodarstva te potpore razvoju gospodarstva u iznosu od milijun kuna.

Najvažniji strateški i razvojni projekti Grada Pule u 2017. godini

 • Uređenje Trga kralja Tomislava
 • Proširenje Ulice Prekomorskih brigade
 • Uređenje groblja
 • Izgradnja javnog gradskog bazena
 • Kružni tok Rizzijeva i Radićeva
 • Izgradnja multifunkcionalnih sportskih igrališta
 • Uređenje okoliša Arena
 • Uređenje plaža i povećanje pristupačnosti plaža osobama s invaliditetom
 • Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnih površina u gradu
 • Briga o zaštiti okoliša
 • Prostorno uređenje grada
 • Obnova pročelja i krovova

Preko tisuću različitih manifestacija godišnje

Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu planirana su sredstva u visini od 28.398.012,00 kn. Kao jedan od gradova s najvećim brojem kulturnih događanja, s više od 1.000 manifestacija godišnje, Pula će i u 2017. biti središte kulturne proizvodnje

Proračun za 2017. godinu osigurava visoki socijalni standard

Kako bi se osigurao visoki socijalni standard te dodatno povećala kvaliteta života građana Pule, iz proračuna za 2017. za Upravni odjel za društvene djelatnosti izdvaja se gotovo 120 milijuna kuna i to za:

Namjena Iznos
Obrazovanje do standarda 9.573.179,00 Kn
Obrazovanje iznad standarda 19.613.626,00 kn
Predškolski odgoj 47.287.000,00 kn
Razvoj sporta 20.561.150,00 kn
Tehnička kultura 990.000,00 kn
Socijalna skrb 16.970.394,00 kn
Zdravstvo i veterinarstvo 2.680.000,00 kn

Za više informacija

Više informacija možete potražiti na slijedećim linkovima:

Brošura "Proračun u malom"

Proračun Grada Pule za 2017. godinu

Grad Pula jedan je od najštedljivijih gradova u Hrvatskoj

Prema podacima Ministarstva financija, Pula već niz godina ima jednu od najštedljivijih gradskih uprava u Hrvatskoj. Prvi smo krenuli s objedinjenom javnom nabavom, lokalnom riznicom te informatizacijom gradske uprave i time postigli višemilijunske uštede. Prema posljednjem GONG-ovom istraživanju transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave Grad Pula je pri samom vrhu kada je riječ o transparentnosti.

Pula – grad s najviše poduzetnika

Pula je prvi grad u Hrvatskoj po broju poduzetnika (67 na 1.000 radno sposobnih stanovnika) te broji 2.600 poduzetnika koji zapošljavaju preko 13 tisuća osoba. Pozitivne učinke mjera stimulacije poduzetništva potvrđuje i poslovna analiza FINA-e prema kojoj se Pula još jednom našla među najboljim, pametnim gradovima Hrvatske.

Najznačajniji projekti i investicije za mlade:

 • povećanje iznosa subvencije po djetetu u privatnim vrtićima sa 900,00 na 950,00 kn
 • za sufinanciranje mjesečne učeničke autobusne karte izdvaja se ukupno 175 tisuća kuna
 • za stipendije i novčane pomoći studentima izdvaja se 770.000,00 kn
 • naknade za novorođenčad povećane za 100%, s 500,00 na 1.000,00 kn
 • za investicijsko održavanje i nabavu opreme za pulske osnovne škole osigurano je ukupno 3,2 milijuna kuna
 • a 64 dijete s teškoćama u razvoju osigurana su 47 pomoćnika u nastavi kroz projekt
 • Program produženog boravka
 • Nastavljamo izdvajati značajan iznos za sufinanciranje predškolskog odgoja i održavanje visokog standarda ustanova
 • Financiraju se i sportske aktivnosti djece i mladeži
 • Podupiremo Festival znanosti i rad Centra za tehničke aktivnosti “Veruda”
 • Grad Pula - prijatelj djece

Europskim projektima do grada po mjeri svojih građana

Grad u 2017. nastavlja s provođenjem brojnih europskih projekata. Trenutno je u tijeku njih šest: EDIC, FIESTA, ITU-Urbano područje Pula, Erasmus+, EASY TOWNS i LIFE SEC ADAPT kojima se želi širiti ponuda sadržaja, dodatno razviti grad te biti u korak s Europom.