Građani sudjeluju u kreiranju proračuna za 2019. godinu

U našim susretima koje smo organizirali po mjesnim odborima prikupili smo konkretne, kvalitetne prijedloge, koji su postali dio proračuna za 2019. godinu. Hvala Vam na tome!

To je praksa koju ćemo nastaviti provoditi i u budućnosti jer smatramo da jedino dijalogom, izravnim kontaktom i transparentnim načinom vođenja grada možemo ostvariti strateške projekte koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Puli.

Raspored tribina po mjesnim odborima

Datum Sat Mjesni odbor Mjesto
17.09. PONEDJELJAK 16:30 Centar, Arena, Monte Zaro Gradska vijećnica, Trg Foum 1
18:30 Šijana OŠ Šijana, 43. istarske divizije 5
18.09. UTORAK 16:30 Busoler Šišanska 25 a
18:30 Valdebek Pod Murvon 2
19.09. SRIJEDA 16:30 Veruda Banovčeva 4 i 6
18:00 Vidikovac, Nova Veruda Vidikovac 7
19:30 Stoja, Sv. Polikarp Sisplac Lettisova 1
20.09. ČETVRTAK 16:30 Štinjan Selo 2
18:00 Veli Vrh OŠ Veli Vrh. Brunjakova 5
19:30 Gregovica, Kaštanjer, Monvidal Kaštanjer 10

Rokovi za konzultacije o proračunu za 2019. godinu

Kao i svake godine građani će moći sudjelovati na javnim tribinama te davati svoje prijedloge putem online servisa Grada Pule "e-konzultacije"! sve do 2. listopada ove godine.

Kako sudjelovati u kreiranju proračuna za 2019. godinu?

U proces kreiranja proračuna Grad Pula tradicionalno uključuje političke stranke, mjesne odbore i vijećnike nacionalnih manjina te građane Pule. Svi oni svoje prijedloge i mišljenja mogu iznijeti kroz javne tribine po mjesnim odborima, putem e-konzultacija te ove web stranice. Putem aplikacije eProračun, koja je dostupna na službenoj web stranici www.pula.hr, građani mogu pratiti kako se troši gradski novac.