Građani sudjeluju u kreiranju proračuna za 2021. godinu

U našim susretima koje smo organizirali po mjesnim odborima prikupili smo konkretne, kvalitetne prijedloge, koji su postali dio proračuna za 2020. godinu. Hvala Vam na tome!

To je praksa koju ćemo nastaviti provoditi i u budućnosti jer smatramo da jedino dijalogom, izravnim kontaktom i transparentnim načinom vođenja grada možemo ostvariti strateške projekte koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Puli.

Raspored tribina po mjesnim odborima

Datum Sat Mjesni odbor Mjesto
29.09. UTORAK 17:00 MO Stari Grad, MO Arena, MO Monte Zaro, MO Šijana Zajednica Talijana - Circolo
18:30 MO Kaštanjer, MO Gregovica, MO Monvidal Zajednica Talijana - Circolo
30.09. SRIJEDA 17:00 MO Busoler, MO Valdebek Zajednica Talijana - Circolo
18:30 MO Veruda, MO Nova Veruda, MO Vidikovac Zajednica Talijana - Circolo
01.10. ČETVRTAK 17:00 MO Štinjan, MO Veli Vrh Zajednica Talijana - Circolo
18:00 MO Stoja, MO Sv. Polikarp - Sisplac Zajednica Talijana - Circolo

Rokovi za konzultacije o proračunu za 2021. godinu

Kao i svake godine građani će moći sudjelovati na javnim tribinama te davati svoje prijedloge putem online servisa Grada Pule "e-konzultacije"! sve do 9. listopada ove godine.

Kako sudjelovati u kreiranju proračuna za 2021. godinu?

U proces kreiranja proračuna Grad Pula tradicionalno uključuje političke stranke, mjesne odbore i vijećnike nacionalnih manjina te građane Pule. Svi oni svoje prijedloge i mišljenja mogu iznijeti kroz javne tribine po mjesnim odborima, putem e-konzultacija. Putem aplikacije eProračun, koja je dostupna na službenoj web stranici www.pula.hr, građani mogu pratiti kako se troši gradski novac.